Ders : Sosyal Bilgiler

Afetler ve Çevre Sorunları

Hava kirliliği

Havadaki karbondioksit miktarının artması küresel ısınmaya neden olmaktadır. Bu nedenle fosil yakıtların (kömür, petrol, doğal gaz) kullanımının azaltılması gerekmektedir.

Hava kirliliği asit yağmurlarına da neden olmaktadır. Asit yağmurları toprağı verimsizleştirir, canlılara zarar verir.

Fabrika, otomobil ve evlerin bacalarından çıkan zehirli gazlar hava kirliliğine sebep olmaktadır. Hava kirliliği astım bronşit, akciğer kanseri gibi hastalıklara neden olur. Hava kirliliğini önlemek için fabrikalara filtre takılmalıdır.

Toprak kirliliği


Kirlenen toprağın temizlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle topraklarımızı çok iyi korumamız gerekmektedir. Bitkiler toprakta yetişir; kirli toprakta yetişen bitkilerden elde edilen ürünler de sağlıklı olmamaktadır. Endüstriyel ve evsel atıklar topraklarımızı kirletmektedirler.

Toprak kirliliğinin sebepleri

*Toprağa atılan piller toprağı zehirlemektedir.
* Tarımda daha fazla ürün almak için kullanılan gübreler de toprağı kirletmektedir.
* Bitkileri korumak için yapılan zirai ilaçlama toprağı kirletmektedir.
* Çöplerde toprak kirliliğine sebep olmaktadır.

Toprak kirliliği nasıl azaltılır

*Gübre ve zirai ilaç kullanımında çiftçilerimiz bilinçlendirilmelidir.
* Çöplerin ayrıştırılarak geri dönüşümle kazanılması toprak kirliliğini azaltır.

* Pillerin geri dönüştürülmesi gerekmektedir.
* Suni gübre yerine bitki ve hayvan atıklarından üretilen gübre kullanılmalıdır.

Su kirliliği: Sanayi ve evsel atıkların sulara karışması, kullanılan kimyasal maddeler, ilaçlar, atık yağlar ve gübreler suları kirletmektedir. Su kirliliğini önlemek için arıtma tesislerinin yapılması zorunludur. Suların kirlenmesi salgın hastalıklara neden olmaktadır.

 

Küresel Isınma

İklim sisteminde vazgeçilmez bir yere sahip olan sera gazları, güneş ve yer radyasyonunu tutarak, atmosferin ısınmasında başlıca etkendirler. Sera gazlarının bulunmaması durumunda yeryüzünün sıcaklığının bugüne göre 30C daha soğuk olacağı hesaplanmıştır. İnsan tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması sonucunda, dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. İnsan aktiviteleri sonucu atmosfere yayılan sera gazları yeryüzünün dengesiz ısınmasına neden olurken dünyamızın dengesini de bozmaktadır. Kutuplardaki buzulların eriyerek temiz su kaynakalrın yok olmasından kutup bölgelerinde yaşayan hayvanların soylerının tehliye girmesine hatta ilerleyen dönemlerde insan ırkının yaşamının tehlike altında olmasına kadar bir çok etkiden söz edebiliriz.