Ders : İnkılap Tarihi

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Esaslar

                                                 Bütünleyici ilkeler

Milli Egemenlik: Cumhuriyetçilik ilkesinin tamamlayıcısıdır.

Ulusal Birlik ve Beraberlik: Halkçılık ve milliyetçilik ilkelerinin tamamalayıcısıdır.

 Özgürlük ve Bağımsızlık: Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin tamamalayıcısıdır

Çağdaşlaşma ve Batılılaşma: Laiklik ve inkılapçılık ilkelerinin tamamalayıcısıdır  

Akılcılık ve Bilimsellik: Laiklik ve inkılapçılık ilkelerinin tamamalayıcısıdır

İnsan ve insanlık sevgisi: Halkçılık ilkesinin bütünleyicisidir.

Yurtta Barış, Dünyada Barış: Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin tamamalayıcısıdır.

Atatürk İlkelerinin amacı: Aklın ve bilimin liderliğinde Türk milletini medeni ulusların seviyesine çıkarmak hatta bu seviyeyi geride bırakmaktır.  Türk milletinin birlik, beraberlik içinde refah bir  hayat sürmesini sağlamaktır. Güçlü ve bağımsız bir Türkiye ulaşılmak istenen temel hedeftir.

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri


1- Kaynağı Türk milli kültürdür, Türk milliyetçiliğine dayanmaktadır.
2- Taklitçi değildir.
3- Evrensel ve barışçıdır
4- Türk milletinin ortak ihtiyaçlarından doğmuştur
5- Akılcı ve bilimseldir
6- Hak ve hürriyetleri koruyucudur
7- Birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayıcıdır
8- Uygulamaya yansımıştır, gerçekçidir
9- Laik düşünce ve hukuka dayanır

10- Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır

 

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Esaslar alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1]

Konunun Önemli Terimleri

  • evrensel bütün insanlığı ilgilendiren
  • hürriyet özgürlük

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları