8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Çağdaş Devlet, Çağdaş Toplum Konusu ve alt başlıkları

Ders : İnkılap Tarihi

Çağdaş Devlet, Çağdaş Toplum

                                       ÇAĞDAŞ DEVLET ÇAĞDAŞ TOPLUM

Kıyafette Çağdaşlaşma: Osmanlı Devleti’nde dışarıdan bakıldığında insanların kılık kıyafetlerinden hangi dine mensup oldukları yada hangi milletten oldukları anlaşılıyordu. Buda ülke içinde birlik ve berberliğin oluşmasına engel oluyor ulusal bir birlikteliğin oluşması önünde engel oluşturuyordu. Kılık kıyafette birlikteliği sağlamak, daha çağdaş bir görüntü oluşturmak için 25 Kasım 1925’te Şapka Kanunu TBMM tarafından kabul edildi.[SPOT1]  3Aralık 1934’te çıkarılan kanunla din adamalrının ibadet yerleri dışında dini kıyafetle dolaşmaları yasaklanmıştır.

Tekke Zaviye Ve Türbelerin Kapatılması:  30 Kasım 1925’te Atatürk ilkeleri ile ters düşen kuruluş amaçlarından uzaklaşan, milli birlik ve beraberliğe ve İslam dinine zarar veren tekke  ve zaviye tarikatler kapatıldı.[SPOT2] Şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik gibi ünvanların kullanılması da yasaklanmıştır.

Takvim, Saat ve Ölçü Birimlerinin Değişmesi: Osmanlı Devleti’nde takvim, saat, ve ölçüde birden fazla çeşit kullanılıyordu. Bu da gerek uluslararası ticari ilişkilerde hemde ülke içinde karışıklıklara neden oluyordu.

26 Aralık 1925’te uluslararası saat sistemi ve miladi takvim

20 Mayıs 1928’de uluslararası rakamlara geçilmesi

26 Mart 1931’de uzunluköçüsünde metrik sisteme, ağırlıkta kilograma

1 Haziran 1935’te hafta tatili cumadan pazara alındı.

Soyadı Kanunu( 21 Haziran 1934): Osmanlı Devleti’nde insanlar birtakım unvan ve lakaplarla birbirinden ayrılıyorlardı. Buda toplumda birçok konuda karışıklığa neden oluyordu.[SPOT3] Hem bu karışılıkları gidermek hem de bu lakap ve ünvanlardan doğan ayrıcalıkları gidermek için TBMM tarafından soyadı kanunu kabul edildi. 24 Kasım 1934’te Mustafa Kemal’e Atatürk soyadı verilmiştir. Başkaları tarafından kullanılması yasaklanmıştır. Hacı, ağa, molla, şeyh, hafız,efendi vb lakap ve ünvanlarda yasaklandı.

 

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Çağdaş Devlet, Çağdaş Toplum alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1] Bu kanunla toplumdaki milli birlik ve beraberlik güçlenmiş toplumda çağdaş bir görüntü oluşmuştur.

[SPOT-2] Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla toplumun laikleşmesi yolunda önemli biri adım atılmıştır.

[SPOT-3] Soyisimlerinin Türkçe olma zorunluluğu vardır. Bu da milliyetçilik ilkesi ile bağlantılıdır.

Konunun Önemli Terimleri

  • tekke tarikatlerin dinsel törenlerini yaptıkları yer
  • zaviye tekkelerin daha küçüğü
  • şeyh tarikat lideri
  • derviş bir tarikata girmiş, o tarikatın töre ve yasalarına bağlı kimse.
  • mürit Bir tarıkar şeyhine bağlı kimse
  • molla büyük kadı
  • hafız Kuran’ı tümüyle ezberlemiş olan ve ezberden okuyabilen kimse. Osmanlı zamanında kişiyi yüceltmek için kullanılır

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları