Ders : İnkılap Tarihi

Cehalete Karşı Açılan Savaş

Harf İnkılabı( 1 Kasım 1928)

Osmanlı Devleti’nin kullandığı alfabe Türkçe’nin zengin seslerini karşılamakta yetersizdi. Bu da okuma yazmayı zorlaştırıyordu. Bu yüzden 1 Kasım 1928’de  daha uygun olan Latin Alfabesi’ne geçildi.

Millet Mektepleri (1 Ocak 1929)

Yeni Türk harflerini öğretmek, okur-yazar oranını artırmak  için millet mektepleri açıldı.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Cehalete Karşı Açılan Savaş alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1]

Konunun Önemli Terimleri

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları