Ders : Sosyal Bilgiler

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler

Ekonomik Faaliyetlerde Coğrafi Özelliklerin Etkisi

Ülkemizde çay üretimi sadece Karadeniz Bölgesi’nde yapılmaktadır. Çünkü çay üretimi bol yağış ister. Bu nedenler ülkemizde en fazla yağış alan bölge Karadeniz Bölgesi’nde yetişir. Aynı şekilde Doğu Anadolu Bölgesi’nde yükseklik fazla olduğu için tarımdan çok hayvancılık yapılır. Kısacası bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri o bölgenin coğrafi yapısı, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, iklimi, ulaşım yolları belirler. Yurdumuz coğrafi bölgelerinde yapılan ekonomik faaliyetleri temel özellikleri ile şöyle sıralayabiliriz:

Doğu Anadolu Bölgesi: İklim şartları sert olduğu için verimli alanlar azdır. Bu nedenle tarım çok sınırlı yapılırken temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Veterinerlik, çobanlık, mandracılık bölgedeki en yaygın meslek gruplarıdır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Geniş ovaları vardır. Pamuk sıcağı sevdiği için bu bölgede çok yetiştirilebilir. GAP ile birlikte tarımda gelişmektedir. Batman’da petrol çıkarılır maden işçişliği, maden mühendisliği önemli meslek gruplarıdır. Bölgede yöresel gıda sektörü de gelişmiştir.

Akdeniz Bölgesi: İklim sıcak olduğu için turfandacılık, seracılık gibi tarımsal faaliyetler gelişmiştir. Akdeniz iklimi ve denize kıyısı olması nedeniyle yaz turizmi de gelişmiştir. Turizm işletmeciliği, turist rehberliği, tercümanlık da gelişmiştir. Orman ürünleri de üretilir.

Ege Bölgesi: Hemen hemen her türlü bitki yetişir. Çünkü iklimi her türlü bitkinin yetişmesine uygundur. Verimli ovaları vardır. Üzüm, incir, zeytin üretimi fazladır. Akdeniz iklimi ve denize kıyısı olduğu için yaz turizmi de gelişmiştir. Turizm işletmeciliği, turist rehberliği, tercümanlık önemli mesleklerdendir. İzmir, Denizli gibi illerinde sanayi gelişmiştir. Mühendislik, fabrika işçiliği en popüler mesleklerdir.

İç Anadolu Bölgesi: Karasal iklim hakimdir. Yer yer geniş düzlüklere ve ovalara rastlanır. Tarım ürünleri bol yetişir. Başta tahıl (buğday, arpa) olmak üzere. Bu nedenle ülkemizin tahıl ambarı olarak anılan bölgesi İç Anadolu Bölgesi’dir. Küçükbaş hayvancılık yapılır. Ziraat mühendisliği, çiftçilik, çobanlık önemli mesleklerdir.

Karadeniz Bölgesi: İklim çok yağışlı olduğu için geniş ormanlarla kaplı bir bölgedir. Ormancılık gelişmiştir. Çeşitli orman ürünlerine rastlanır. Ormancılık, ahşap işleri, marangozluk, orman mühendisliği gibi meslekler yapılır. Çay ve fındık bol üretilir. Bunların üretimi, toplanması ve işlenmesi için tarım işçisi, balıkçı, ayrıca

Marmara Bölgesi: Ticaret, sanayi, ulaşım, inşaat, hizmet, eğitim gibi sektörlerin en çok geliştiği bölgedir.Trakya bölümünde ayçiçeği yetiştirilir. Yine Marmara’nın güneyinde özellikle Balıkesir Gemlik bölgesinde zeytin üretimi oldukça fazladır. Bölgenin yüksek kesimlerinde büyükbaş hayvancılık da yapılır. Bölgede ekonomik faaliyetler çok çeşitlli olduğu için meslekler de çok çeşitlidir. İşçi, bankacı, memur, öğretmen, inşaat işçisi, mühendis, müteahhit vb. gibi çok fazla meslek sayılabilir.