Ders : Matematik

Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

.

Üç Boyutlu Cisimlerin Farklı Yönlerden İki Boyutlu Görünümleri

Aşağıdaki fotoğraftaki birim küplerle oluşturulmuş yapının önden, arkadan, soldan, sağdan ve üstten görünümlerini kareli kağıda çizelim. Farklı yönlerden görünümleri ilişkilendirelim.

http://matematikvadisi.com/wp-content/uploads/2017/10/2-6.png
http://matematikvadisi.com/wp-content/uploads/2017/10/1-7.png

Bu yapıda önden ve arkadan görünümler simetriktir. Soldan ve sağdan görünümler aynıdır.

 

Aşağıdaki fotoğrafta yapının önden, arkadan, soldan, sağdan ve üstten görünümlerini kareli kağıda çizelim. Farklı yönlerden görünümleri ilişkilendirelim.
http://matematikvadisi.com/wp-content/uploads/2017/10/4-5.png

http://matematikvadisi.com/wp-content/uploads/2017/10/6-3.png

Bu yapıda önden, arkadan görünümler simetriktir.


Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapılar

Aşağıda farklı yönlerden görünümleri verilen yapıyı oluşturalım. Yapıda 6 birim küp kullanılmıştır.

http://matematikvadisi.com/wp-content/uploads/2017/10/11-5.png

Farklı yönlerden görünümleri verilen yapı aşağıdaki gibidir.

http://matematikvadisi.com/wp-content/uploads/2017/10/22-3.png

 

Örnek: Aşağıda farklı yönlerden görünümleri verilen yapıyı oluşturalım. Yapıda 30 birim küp kullanılmıştır.

http://matematikvadisi.com/wp-content/uploads/2017/10/333-1.png

Farklı yönlerden görünümleri verilen yapı aşağıdaki gibidir.

http://matematikvadisi.com/wp-content/uploads/2017/10/21-2.png

https://www.dersimis.com/images/stories/konuanlatim/7sinif/cisimgorunum/bk1.jpg

   Verilen bir cismin herhangi bir yönden görüntüsü çizilirken bakış açısına dik yüzeyler çizilir.[SPOT 1]

 

ÖRNEK:

https://www.dersimis.com/images/stories/konuanlatim/7sinif/cisimgorunum/10.jpg

   Yukarıda verilen cisme önden bakıldığında görünen yüzeyleri göstererek, cismin önden görünümünü çiziniz.

 

https://www.dersimis.com/images/stories/konuanlatim/7sinif/cisimgorunum/11.jpg

 

ÖRNEK:

https://www.dersimis.com/images/stories/konuanlatim/7sinif/cisimgorunum/20.jpg

   Yukarıda verilen cisme sağdan bakıldığında görünen yüzeyleri göstererek, cismin sağdan görünümünü çiziniz.

https://www.dersimis.com/images/stories/konuanlatim/7sinif/cisimgorunum/21.jpg

 

7. Sınıf Matematik Dersi

Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1] Verilen bir cismin herhangi bir yönden görüntüsü çizilirken bakış açısına dik yüzeyler çizilir

Konunun Önemli Terimleri