Ders : Sosyal Bilgiler

Çocuk Hakları

                              ÇOCUK HAKLARIYLA VARDIR

İnsanların sahip olduğu temel hakların yanında çocuklar farklı haklara da sahiptirler. Her birey uluslararası yasalara göre 18 yaşına kadar çocuk sayılmaktadır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul etmiştir. 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren bu sözleşmeye Türkiye de dahil olmak üzere yaklaşık 142 ülke taraf olmuştur.

Türkiye’de ve Dünya’da Çocuk Hakları çocukların haklarını kullanmasını sağlar. Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu [UNICEF, (Yunisef)] kurulmuştur. Dünyanın her yerinde herhangi bir ayrım yapmadan çocuklara yardım etmektedir. Ülkemizde Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) kurulmuştur. Bu kurum çocuk yetiştirme yurtları aracılığıyla bazı haklardan yoksun kalan çocukların devlet güvencesiyle bu hakları kullanmalarına olanak  sağlamaya çalışmaktadır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme:

*   Her çocuğun yaşama hakkı vardır.

*   Her çocuğun zihinsel, bedensel, duygusal, gelişim hakkı korunmalıdır.

*   Her çocuğun yeterli beslenme, barınma, dinlenme ve tıbbi bakım hakkı vardır.

*   Her çocuğun oyun hakkı ve yeteneklerini geliştirebilme hakkı vardır.

*   Her çocuğun sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır.

*   Her çocuğun isim, vatandaşlık, anne ve babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkı vardır.

*   Her çocuğun sosyal güvenlikten yararlanma hakkı vardır.

*   Her çocuk dinlenme, oynama ve eğlenme hakkına sahiptir.

*   Her çocuğun kendisi ile ilgili işlemlere katılma ve görüş bildirme hakkı vardır.

*   Hiçbir çocuk ağır işlerde çalıştırılamaz.

*   Her çocuğun din ve vicdan özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerekir.

*   Çocuklar her türlü sömür, kötü muamele, şiddet ve ihmale karşı korunmalıdır.