Ders : İnkılap Tarihi

Cumhuriyetçilik

CUMHURİYETÇİLİK : Cumhuriyet rejimini yaşatmak, korumak, yükseltmektir. Cumhuriyetle birlikte herkes eşit olmuş ve halk yönetimde söz sahibi olmuştur. Bu sebeple

Halkçılık ve Milliyetçilik ilkelerini bütünler.

* Egemenliğin kaynağı halktadır

* Akıl ve bilime dayalıdır. Din ayrımı yapmaz

* Etnik ayrımcılık yapmaz

* Sosyal devlet ve fırsat eşitliğinin ön planda tutar

Cumhuriyetçilik İlkesinin Hayata Geçirebilmek İçin;

-TBMM açıldı

- Teşkilat-ı Esasi kabul edili

- Saltanat kaldırıldı

- Halifelik kaldırıldı

- Çok partili hayata geçiş denemeleri

- Kadınlara siyasal hakların verilmesi

ANAHTAR KELİMELER: ulusal egemenlik, milli irade, milli egemenlik, oy, seçim, millet kararı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Cumhuriyetçilik alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1]

Konunun Önemli Terimleri

  • etnik ırksal köken
  • sosyal devlet ekonomik ve toplumsal yönden yurttaşlarının tümüyle ilgilenen, onların yaşam düzeyi, sosyal güvenliği vb. konularında gereken önlemi alan devlet.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları