Ders : Sosyal Bilgiler

Destan ve Yazıtlarda Türkler

                                         ATATÜRK VE SOSYAL BİLİMLER

Atatürk, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için Eğitim, bilim, sanat gibi birçok alanda  çalışmaların yapılmasına özen göstermiştir. Atatürk, diğer bilim alanlarında olduğu gibi sosyal bilimler alanında da  gelişimi sağlayacak kurumların açılmasına destek vermiştir. Bu doğrultuda üniversite reformu yapılmış, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi açılmıştır.

TTK ( Türk Tarih Kurumu 1931) : Osmanlı Devleti’nde tarih anlayışı Osmanlı ve İslam tarihi ile sınırlı kalmış ve Türklerin İslamiyete olan katkılarından pek söz edilmemiştir[SPOT1] .İslamiyet öncesi Türk tarihini araştırmak ve Türk Tarihinin bilisel çerçevede ele alınmasını sağlamak,  ulusal bir tarih anlayışı geliştirmek amacıyla bu kurum kurulmuştur.

TDK (Türk Dil Kurumu 1932) : Osmanlı Devleti’nde dil birliğinin olmamması milli kültürün oluşuşmasının önünde engeldi.Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, Türk dilinin zenginliğini ortaya koymak, dilde millileşmeye sağlamak amacıyla bu kurum kuruldu.

Üniversite Reformu: Bu reform ile üniversiteleri çağdaş bilgiyi sorgulayan ve üreten eğitim yuvaları haline getirmek amaçlanmıştır. İsviçre’den profesör getirilmiş ve öneriler alınmıştır. 1933’de Daülfünün İstanbul Üniversitesine dönüştürülmüştür. Ankara Hukuk Fakültesi, Gazi Eğitim Enstitüsü, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara Siyasal Bilgiler Okulu, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kurulmuştur.