8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Devletçilik Konusu ve alt başlıkları

Ders : İnkılap Tarihi

Devletçilik

DEVLETÇİLİK: Devletin ekonomik hayat içinde yer almasıdır. Fakat özel sermayenin önünde bir engel değildir. Yeterli sermaye birikimi olanlar üretime katılabilirler. Bu ilke zorunluluk sonucunda ortaya çıkmıştır. Özel teşebbüs desteklenerek liberal bir ekonomi kurulmak istenmiş fakat yeterli sermaye birikimi olmadığı için başarı sağlanamaıştır. Devlet müdale etmek zorunda kalmıştır.

1933'ten itibaren I. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile dev­let ekonomik hayatın içinde yoğun bir şekilde yer almaya başladı. Kısa zamanda devlet eliyle büyük sanayi tesisleri kuruldu. Devlet tarafından dokuma ve şeker fabrikalarının yanında Karabük Demir Çe­lik Fabrikası gibi sanayi tesisleri oluşturuldu. II. Beş yıllık plan II. Dünya nedeniyle uygulanamamıştır.

Devletçilik İlkesinin Hayata Geçirebilmek İçin;

- Beş Yıllık Sanayi Planları yapılması ve bu planlar doğrultusunda dokuma, maden, selü­loz, seramik ve kimya gibi sanayi kollarında fabrika ve işletmeler kurulması

- Sanayi yatırımlarını desteklemek için Sümerbank ve Etibank’ın kurulması

- Eğitim,sağlık,kültür ve sanat alanlarında yatırımların yapılması

- Faiz oranlarının ve temel tüketim mallarının fi­yatlarının devlet tarafından belirlenmesi

- Teşvik-i Sanayi Kanununun  Kabul edilmesi

- MadenTetkik Arama Entitüsü’nün kurulması[SPOT1]

ANAHTAR KELİMELER:  Ekonomi, kalkınma, iktisat, işletme

 

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Devletçilik alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1] Devletçilik halkçılık ilkesinin bir sonucudur.

Konunun Önemli Terimleri

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları