Ders : Sosyal Bilgiler

Ekonomi ve Sosyal Hayat

EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

Ekonomik faaliyetler insan yaşamını  her alanda etkiler özellikle sosyal hayatımız ekonomik faayetlerimle yakından bağlantılıdır. Deniz Turizminin olduğu bir bölgenin temel ekonomik faaliyet türü turizm iken temel mesleklerin başında otel işletmeciliği, garsonluk, tercümanlık gibi bir çok meslek sayılabir. Bu tip bölgelerdeki  sosyal hayatta turizme paralel olarak gelişir. Ve Dünya'nın birçok ülkesinden gelen turistlerin kültürleri ile tanışma fırsatı yakalanarak kültürel bir zenginlik oluşur. Dolayısıyla zengin bir sosyal hayat da yapılan ekonomik faaliyet sayesinde meydana gelmiş olur.