Ders : Sosyal Bilgiler

Halka Hizmet Veren Kurumlar

ETKİN VATANDAŞLIK

Halka Hizmet Veren Kurumlar

İnsanlar bazı temel ihtiyaçlarını kendisi karşılayamaz. Bu sebeple eğitim, sağlık, güvenlik gibi ihityaçlarımızın karşılanması için devlet tarafından birçok resmi kurum kurulmuştur.

Eğitim İhtiyacımızın Karşılanması İçin Hizmet Veren Kurumalar

Ülkemizde eğitim dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkes içindir. Temel eğitim 12 yıldır ve öğrenciler temel eğitim süresi boyunca devletin sağladığı maddi manevi tüm imkalardan faydalanma hakkına sahiptir. Yüksek Öğretim hariç Eğitim alanında hizmet veren kurumlar T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır.

Sağlık İhtiyacımızın Karşılanması İçin Hizmet Veren Kurumalar

Herhangibir sağlık sorunu yaşadığımızda en yakınımızdaki sağlık kuruluşuna gitmeli gerekli tedaviyi görmelliyiz. Aile sağlığı merkezleri, tıp merkezleri, hastaneler sağlık ihitiyacımızı karşılayan kurumlardır. Bu kurumlar T.C. Sağlık Bakanlığına bağlıdır.

Ulaşım  İhtiyacımızın Karşılanması İçin Hizmet Veren Kurumalar

İnsanlar çeşitli nedenlerden bulundukları yerden başka bir yere gitme ihitiyacı duyarlar.hava, kara, deniz ve raylı sistemleri kullanarak bu ihtiyacı karşılarlar. T.C. Devlet        Demiryolları, Karayolları         Genel Müdürlüğü,    Devlet Denizyolları  ve

Limanları İşletme Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları

İşletmesi Genel Müdürlüğü bu ihtiyacı karşılar ve T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı çalışır.

Güvenlik İhtiyacımızın Karşılanması İçin Hizmet Veren Kurumalar

İnsanların kanunlara uyarak huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak ; ülkemzi iç-dış tehditlere karşı korumak için çeşitli güvenlik kurumları görev yapmaktadır.  Güvenlik ihtiyacımızı karşılayan kurumlardan Türk Silahlı Kuvvetleri, T.C. Millî Savunma Bakanlığına; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ise T.C. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapmaktadır.

Adalet İhtiyacımızın Karşılanması İçin Hizmet Veren Kurumalar

Toplumda düzenin sağlanması için devlet bir takım kurallar koyar bu kurallara yasa veya kanun denir. Bunların ihlali söz konusu olduğunda yada kişiler arasında veya devlet ile kişiler arasında uyuşmazlık yaşandığında bunlar mahkemelerde görevli hakim ve savcılar tarafından çözülür.

Yargıtay, Danıştay, Adliyeler, cezaevleri, Adli Tıp Kurumu ve barolar adalet ihtiyacımızı karşılayan kurumlara örnektir. Bu      kurumlar T.C. Adalet Bakanlığına bağlıdır.

Haberleşme İhtiyacımızın Karşılanması İçin Hizmet Veren Kurumalar

Teknolojinin gelişmesi ile bizden çok uzaklardaki insanlarla da haberleşebilir iletişime geçebiliriz. Türkiye         Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Bilgi   Teknolojileri ve İletişim Kurumu, cep telefonu operatörleri, televizyon kanalları, Genel Ağ’a bağlanma hizmeti veren firmalar ülkemizde haberleşme ve      iletişimi htiyacımızı karşılayan kurumlardandır ve bunlar T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı olarak çalışırlar.

Barınma İhtiyacımızın Karşılanması İçin Hizmet Veren Kurumalar

Toplu Konut Dairesi Başkanlığı konut inşa etmekte ve yaşama alanları olkuşturmaktadır. Huzuer evlerinde bakıma muhtaç yaşlı insanların. Çocuk hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı merkezlerde çeşitli sebeplerle ailelerinden ayrı kalan çocukların ihtiyaçları karşılanır.

Belediyeler sokakda yaşamak zorunda kalan insanların barınma ihtiyacını karşılar. Ayrıca Aile    ve  Sosyal Politikalar     İl       Müdürlükleri, Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma     Vakfı   da      sokakta        yaşamak       zorunda        kalan

vatandaşlarımıza       sahip  çıkmakta      ve      onlara barınma       hizmeti

vermektedir.

Spot: E- Devlet : Teknolojinin       gelişmesi ve Genel Ağ       kullanımının  yaygınlaşması ile beraber e-devlet uygulaması  vatandaşlara hizmet vermeye başladı.     e-devlet,

devlet tarafından verilen bazı      hizmetlerin   elektronik     ortamda       sunulmasıdır.

Bu sayede devlet hizmetlerinin    vatandaşa     en      kolay  ve      etkili   yoldan hızlı

ve kesintisiz bir       şekilde         ulaştırılması  hedeflenmektedir.   Bireyler        devlet

kurumlarının sundukları     hizmetlere    bu      uygulama      sayesinde     kolayca

erişebilmektedir.

 

Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları ( STK) : Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirmeyi üstlenen, öneriler sunan birliklerdir.

* demokrasinin gelişmesine katkı sağlarlar

* yoksul ya da sosyal güvencesi olmayan kişilerin toplumsaal sorunlarına çözüm üretmeye çalışırlar

* çeşitli konuşlarda kamuoyu oluşturarak yönetimi etkilerler.