Ders : İnkılap Tarihi

Hatay Türkiye'ye Katılıyor(7Temmuz 1939)

                                          HATAY SORUNU

  • TBMM ve Fransa arasında imzalanan 1921 Ankara Antlaşmasına göre Hatay Fransa mandası Suriye’ye bırakılmıştı. Ve bu Misak-ı Milli’den tavizdi.
  • Bölgede Türklere geniş haklar tanınmış ve özerk bir yönetim  uygulanmıştı. Mustafa Kemal bu sebeple Hatay’ın anavatana katılması gerektiğini savunmuş ve hayattayken bu konu ile ilgili sağlık durumunun el vermemesine rağmen çeşitli girişimlerde bulunmuştur.
  • 1396’da Fransa, Suriye ve Lübnan’ın bağımsızlığını tanımış, Hatay üzerindeki yetkilerini Suriye’ye devretmiştir.
  • Türkiye bu durum üzerine Milletler Cemiyeti’ne başvurmuş ve 1938’de Hatay’da referamdum  yapılmıştır.
  • Referandum  sonucu Hatay Bağımsız Cumhuriyeti kurulmuştur (2 Eylül 1938).
  • On ay sonra Hatay Meclisi Türkiye’ye katılma kararı almıştır (30 Nisan 19399)[SPOT1-2-3]

 

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Hatay Türkiye'ye Katılıyor(7Temmuz 1939) alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1] Böylece Hatay sorunu Misak-ı Milli uygun olarak sonuçlanmıştır

[SPOT-2] M. Kemal “Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde esir kalamaz.” Sözünü Hatay için söylemiştir.

[SPOT-3] Atatürk Hatay’ın anavatana katıldığını görememiştir.

Konunun Önemli Terimleri

  • manda Birinci Dünya Savaşı sonrası, siyasal ve ekonomik gücü yeterli olmayan ya da bunları yeterince kullanmasını beceremeyen, kendi kendini yönetemeyen kimi ülkeleri yeterli bir düzeye eriştirip bağımsızlığına kavuşturmak üzere, o zamanki birleşmiş uluslar örgütü adına yönetmek için bir büyük devlete verilen vekillik, yetki.
  • taviz ödün verme, ( yapmama kararında olduğu bir şeyi yapmak)
  • özerk bir üst organa bağlı olmakla birlikte, ayrı bir yasaya göre kendi kendini yönetme yetkisi olan, kendi kendini özgürce yöneten.
  • referandum halk oylaması

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları