Ders : İnkılap Tarihi

Her Alanda Güçlü Türkiye

GÜÇLÜ TÜRKİYE

HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN

     Bir milletin , milli  amaçlarına  ulaşabilmek için  kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının  hepsine ‘’milli güç’’ denir. Milli güç unsurları şunlardır.

Siyasi Güç

Bu güç unsuru temelini milli egemenlik ilkesinden alır. Devlet politikalarının millet irade­sine göre belirlenmesi esasına dayanır. Devletin gücünü milleten almasıdır.

Ekonomik Güç

Toplumun şekillenmesinde en önemli etkenlerden birisi de ekonomidir. Ekonomik bağımsızlığı olmayan bir toplumun siyasal bağımsızlığının olmayacağına cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk vurgu yapmıştır.

 Askeri Güç   

   Türkiye’nin, jeopolitik konumu oldukça önemlidir. Bu  nednele iç ve dış tehdit unsurlarının odağı durumundadır. Güçlü bir ordu kaçınılmaz bir sonuçtur.

Sosyo-kültürel Güç

   Bir ülkedetoplumu biribirne bağlayan nitelikliminsanlardan oluşan güç unsurudur.  Eğitimli, kültürlü ve teknik bilgilerle do­natılmış insanların oluşturdan oluşur. Bilim, sanat ve diğer alanlarda gelişmenin önünü açar.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Her Alanda Güçlü Türkiye alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1]

Konunun Önemli Terimleri

  • milli egemenlik ülke yönetiminde milletin söz sahibi olması, kararın millette olması

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları