Ders : Sosyal Bilgiler

Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

Olgu – Görüş ve  Arasındaki Farklar

OLGU: Doğruluğu kanıtlanabilir, kişiden kişiye göre değişmeyen kesinlik bildiren, nesnel bilgilerdir. Doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanmıştır. Herkes tarafından kabul edilen genel doğrular veya yanlışlar bütünüdür. Örneğin, Dünya’nın yuvarlak olduğu herkes tarafından kabul edilen bir olgudur. Ayrıca hırsızlık yapmanın yanlış olduğu, dünyanın kendi etrafında döndüğü, trafik kuralları, Türkiye’nin başkentinin Ankara olması vb.

GÖRÜŞ: Doğruluğu kanıtlanamayan, kesinlik bildirmeyen, kişiden kişiye göre değişen öznel ifadelerdir. Örneğin; Türkiye’nin en güzel şehri Erzurum’dur. Bu ifade bazı kişilere kabul görürken bazı kişilere göreyse Kars olarak ifade edilebilir. İşte kişiden kişiye göre değişen ve net olarak doğru bir cevabı olmayan öznellik içeren bilgilerdir.

GENELLEME: Belirli bir küme ya da sınıfın sınırlı bir parçasından edinilen bilgilere dayanarak tümü üzerinde ileri sürülen yargıdır. Örneğin ; Türkiye ikliminin ılımandır. Oysa ki bazı bölgelerde sert karasal iklim özellikleride görülür.[SPOT1]