8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Milli Kültür, Milli Kimlik Konusu ve alt başlıkları

Ders : İnkılap Tarihi

Milli Kültür, Milli Kimlik

TTK ( Türk Tarih Kurumu 1931) : Osmanlı Devleti’nde tarih anlayışı Osmanlı ve İslam tarihi ile sınırlı kalmış ve Türklerin İslamiyete olan katkılarından pek söz edilmemiştir.[SPOT1] İslamiyet öncesi Türk tarihini araştırmak ve Türk Tarihinin bilisel çerçevede ele alınmasını sağlamak, Ümmetçi, hanedancı tarih anlayışı yerine ulussal bir tarih anlayışı geliştirmek amacıyla bu kurum kurulmuştur.

TDK (Türk Dil Kurumu 1932) : Osmanlı Devleti’nde dil birliğinin olmamması milli kültürün oluşuşmasının önünde engeldi.[SPOT1]Türk dilinbi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, Türk dilinin zenginliğini ortaya koymak, dilde millileşmeye sağlamak amacıyla bu kurum kuruldu.

Üniversite Reformu: Bu reform ile üniversiteleri çağdaş bilgiyi sorgulayan ve üreten eğitim yuvaları haline getirmek amaçlanmıştır. İsviçre’den profesör getirilmiş ve öneriler alınmıştır. 1933’de Daülfünün İstanbul Üniversitesine dönüştürülmüştür. Ankara Hukuk Fakültesi, Gazi Eğitim Enstitüsü, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara Siyasal Bilgiler Okulu, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kurulmuştur.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Milli Kültür, Milli Kimlik alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1] TTK ve TDK milliyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleşmiştir

Konunun Önemli Terimleri

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları