8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Milliyetçilik Konusu ve alt başlıkları

Ders : İnkılap Tarihi

Milliyetçilik

MİLLİYETÇİLİK: Irkı, düşüncesi, inancı ne olursa olsun kişilerin ait olduğu milleti sevmesi, yüceltmesi ve değerlerini korumasıdır. Atatürk milliyetçiliği ırksal bir milliyetçilik değil; kendisini Türk hisseden herkesin bu milletin bir birleşeni olduğu esasına dayanır.

Milliyetçilik İlkesinin Hayata Geçirebilmek İçin;

- İstiklal Marşı’nın kabulü

- TBMM açıldı

- İzmir İktisat Kongresi

-  Kapitülasyonların kaldırılması

- Kabotaj Kanunu

- Soyadı Kanunu

- Harf İnkılabı

- Millet Mekteplerinin açılması

- Misak-ı Milli’nin kabul edili

- Saltanat kaldırıldı

- Kabotaj kanunun kabul edilmesi

-  TTK ve TDK’nın açılması

ANAHTAR KELİMELER: Türk, Milli, millet, milli birlik, milli beraberlik, kültür birliği, Misak- Milli, Milli eğitim

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Milliyetçilik alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1]

Konunun Önemli Terimleri

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları