Ders : İnkılap Tarihi

Mustafa Kemal'in Çocukluk Dönemi Ve Öğrenim Hayatı

1) İLK GÖREV YERİ: 1905’te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademi‘sinden mezun oldu ve ilk görev yeri olan Şam’daki 5. Ordu’ya atandı. Burada iki yıl görev yaptı. ‘’ Vatan ve Hürriyet ‘’ adlı cemiyetin içinde yer aldı. İlerleyen zamanlarda bu cemiyet İttihat ve Terrakki Cemiyeti ile Selanik’te  birleşti.

2) 31 MART OLAYI: II. Meşrutiyet ilan edildikten sonra buna karşı olanlar İstanbul‘da gerici bir isyan çıkardı. İsyan, Hicri takvime göre 31 Mart 1325 tarihine denk geldiği için bu olaya “31 Mart Olayı” ismi verildi. İsyanı bastırmak için  Selanik’ten gelen bir ordu gönderildi. Hareket Ordusu adı verilen bu ordunun “Kurmay Başkanı” Mustafa Kemal’di. Hatta bu orduya “Hareket Ordusu” ismini  Mustafa Kemal verdi. Bu ordu isyanı bitirip düzeni sağladı. 31 Mart Olayı Mustafa Kemal’in tarih sahnesinde göründüğü ilk yerdir.

3) TRABLUSGARP SAVAŞI: 1911 yılında İtalyanlar coğrafi olrak kendisine yakın olan Trablusgarp’ı sömürge yapabilmek için  hücum etti. Osmanlı Devleti burada doğrudan asker gönderemedi. Donanma zor durumdaydı, Mısır’da İngiliz işgali altındaydı. Osmanlı Genelkurmaylığından izin alan bir grup gönüllü subay kılık değiştirerek gizlice Trablusgarp’a gitti. Bunlardan biri de Mustafa Kemal’di ( Gazeteci Şerif lakabıyla)  Kendisi bölgedeki yerel halkı örgütledi. Ve başarı ile mücadele etti. Mustafa Kemal’in Yerel halkı örgütlemesi TEŞKİLATÇILIK özelliğinin ne kadar geliştiğini  gösterir. Balkan Savaşları başlayınca M. Kemal ve arkadaşları daha stratejik bir bölge olan Balkanlara gitti ve  Osmanlı barış istemek zorunda kaldı. Trablusgarp, Uşi Antlaşmasıyla (1912) İtalyanlara bırakıldı. Fakat Trablusgarp halkı dini yönden Osmanlı Halifesi’ne bağlı kalacaktı. 12 adanın yönetimi de geçici olarak İtalya’ya bırakıldı.  Mustafa Kemal ilk askeri başarısını Trablusgarp’ta kazanmıştır.

4) BALKAN SAVAŞLARI: 1. Balkan Savaşında Mustafa Kemal Çanakkale Boğazı’nın korunması için kurulan orduya atandı. Bu görevi sırasında bölgeyi çok iyi öğrendi. İleri de Çanakkale Savaşındaki başarılarında bölgeyi tanımasının büyük etkisi olacaktı. İkinci Balkan Savaşında Edirne’yi geri alan orduda yer aldı. 1914’te Askeri Ateşe olarak Sofya’ya atandı.

5) ÇANAKKALE SAVAŞI: 1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı’nda, Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi‘nde Arıburnu, Conk Bayırı ve Anafartalar’da büyük başarılar elde etti. Mustafa Kemal’in bu cephedeki düşmanın saldıracağı yeri önceden tahmin etmesi İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜNÜ, az bir kuvvetle düşmanı püskürtmesi ve cephane sıkıntısında sadece süngü ile hücum yaptırması ve askerlerini “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” emri vererek cesaretlendirmesi O’nun ASKERİ DEHA’ya sahip olduğunu gösterir. Çanakkale cephesindeki askeri başarıları Mustafa Kemal’in tanınmasını, ön plana çıkmasını sağlamıştır ve ilerleyen zamanda Kurtuluş Savaşı’nın lideri seçilmesinde etkili olmuştur.[SPOT-1] [SPOT-2]

6) KASKASYA CEPHESİ: Ruslar, 1. Dünya Savaşı’nın başlaması ile Sarıkamış harekatının ağır kayıpla sonuçlanması üzerine ilerleyip Erzurum, Muş, Bitlis, Erzincan ve Van’ı ele geçirmişlerdi. Mustafa Kemal 16. Kolordu komutanı olarak buraya atandı. Asker sayısını artırdı, yiyecek stok eksiğini giderdi, haberleşme problemini çözdü. Muş ve Bitlis’i alarak Rusların ilerlemesini durdurdu. Böylece Rusların güneye inmesi engellenmiş oldu. [SPOT-1]

7) SURİYE CEPHESİ: Mustafa Kemal, 1917’de Suriye’de 7 Ordu Komutanlığına atandı. Buradaki Alman komutanın yanlış uygulamalarına dayanamayarak istifa etti ve İstanbul’a döndü. 26 Ağustos 1918’de 7. Ordu Komutanı olarak bölgeye döndü ve İngilizler ve Arap çeteleriyle mücadele etti. Halep’in kuzeyinde bir savunma hattı oluşturdu. İngilizlerin ilerleyişi durdurdu ve Anadolu’ya girmelerine engel oldu. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918’de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. Yani Mondros Antlaşması imzalandığında Mustafa Kemal Suriye’deydi. [SPOT-1]

8) KURTULUŞ SAVAŞI: 1.Dünya Savaşı kaybedilmesiyle ülke işgal edilmeye başlandı.  Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı, Kurtuluş Savaşını başlattı. Halkı düşmana karşı birleştirdi. Ordunun başına geçip sömürgeciliğe karşı savaştı ve düşmandan temizledi ve ülkemizi kurdu.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Mustafa Kemal'in Çocukluk Dönemi Ve Öğrenim Hayatı alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1] Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşında üç cephede savaşmıştır. Bunlar; Çanakkale, Kafkas ve Suriye cepheleridir.

[SPOT-2] Balkan Savaşları sırasında, 1912’de Mustafa Kemal Gelibolu’da görevliydi. Dolayısıyla bölgeyi yakından tanıyordu. Bu durum Çanakkale Savaşında başarısında etkili oldu.

Konunun Önemli Terimleri

  • Mütareke Ateşkes Antlaşması
  • teşkilatçılık örgütçülük; bir hedef doğrultusunda bir araya gelip hedefe yönelmeleri ile oluşturulan topluluğa da teşkilat denir.
  • stratejik askeri açıdan önemi olan bölgeler için kullanılır
  • Deha yüksek zekaya sahip kimse

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları