Ders : Sosyal Bilgiler

Nüfus ve Yerleşme

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler

Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri iki gruba ayırabiliriz.

  1. DOĞAL FAKTÖRLER

İklim: Kıyı bölgelerimizde denizlerin iklim üzerinde ılıtıcı etkisi vardır. İklimin daha elverişli olduğu kıyı bölgelerinde nüfus yoğunluğu daha fazladır. Kuraklığın etkili olduğu, kışların sert geçtiği karasal iklim bölgelerinde nüfus yoğunluğu daha fazladır.

Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli alanlarda ulaşım zor, ekonomik faaliyetler alanları kısıtlı olduğu için nüfus azdır. Buna karşın yüksekliği fazla olmayan düzlüklerde nüfus daha yoğundur.

Bitki Örtüsü: Gür ormanların bulunduğu alanlarda insanların yerleşmesi zordur. Karadeniz Bölgesinin doğusunda ve batısında nüfusun seyrek olmasında ormanların geniş yer kaplamasının etkisi fazladır.

Su kaynakları: Suyun bol olduğu yerlerde yerleşmeler ve nüfus daha fazladır. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde su kaynaklarının az olduğu yerlerde nüfus seyrektir.

B) BEŞERİ FAKTÖRLER

Sanayi: Sanayi tesislerinin olduğu yerlerde fabrikalar çok olduğu için iş imkanlarıda fazladır, bu sebeble sanayileşmiş yerler oldukça göç alır. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa vb buna örnektir. Bu sebeple Marmara Bölgesi nüfüs yoğunluğu en fazla olan bölgedir.

Tarım: İklim şartlarının  uygun olduğu, yılda birkaç kez ürün alınan ve çok çeşitli ürünlerin yetiştiği kıyı ovalarımızda nüfus yoğundur.

Turizm: Bacasız sanayi de denilen turizm giderek gelişen bir ekonomik faaliyettir. Deniz turizminin yoğunlaştığı Akdeniz ve Ege kıyılarımızda nüfus fazladır.

Ulaşım: İşlek yolların kavşak noktalarında bulunan bölgelerdeki yerleşmelerde nüfus hızlı bir şekilde artar. İstanbul buna örnektir. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan boğazın iki yakasında kurulması kara, deniz, demir ve hava yolları ile önemli merkezlere bağlı olması kentin gelişimini hızlandırmıştır

Yer altı kaynakları: Maden yatakları ve enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerde iş imkânları oluşur. Bu durum nüfusu artırır. Ülkemizde Zonguldak, Manisa, Batman gibi kentlerin gelişmesinde enerji kaynakları zenginliği etkili olmuştur.

Sosyal ve kültürel etkenler: Sosyal-kültürel, sağlık, eğitim gibi imkanların yoğun olduğu yerlerde nufüs da yoğundur. Özellikle büyük şehirler buna en iyi örneklerdir.

 

 

Spot: İnsan elinin değmediği, kendi   kendine yetebilen, farklı bitkiler ve hayvanlara ev sahipliği yapan ortamlara doğal ortam denir. İnsanlar yaşamlarını sürdürmek için doğal ortamları değiştirerek ondan yararlanırlar

 

Yurdumuz yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır:

Marmara Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Ege Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi