Ders : Sosyal Bilgiler

Ön Yargıları Kırıyorum

 

SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI

* bilimsel araştırmalar yapılırken bir plan ve disiplinle yapılır. Bir takım yol ve yöntemler izlenir.[SPOT1] (

  1. Araştırılacak konunun belirlenmesi; ilk önce hangi konu ile ilgili bir araştırma yapılacağına karar verilir
  2. Hipotez oluşturma; araştırılmaya karar verilen sorunun çözümü ile ilgili tahminde bulunulur.
  3. Kaynak taraması; konu ile ilgili bilig, belge ve kanıt toplanır.
  4. Kontröllü deney yapmak;  konu ile ilgili toplanan bilgi, belge ve kanıtların sınıflandırılarak hipotezlerin test edilmesi
  5. Rapor oluşturma; araştırılan bilgilerin raporlaştırılması