Ders : İnkılap Tarihi

Sağlık, Sanat,Spor ve Atatürk

                           SAĞLIK, SANAT, SPOR VE ATATÜRK

Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma: Yeni kurulan Türk Devleti halkın sağlık sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve daha iyi şartlar sunabilmek için bu alandan da çalşmalar yapmıştır.[SPOT1]

Hıfzısıha Müessesi: Aşıevi revize edilerek serum üretimi  ve çiçek aşısı ülkeye yetecek hale getirilmiş, kuduz serumu üretilmeye başlanmıştır.

Veremle Savaş: Dönemin en yaygın hastalığı olan veremle mücadele konusunda da ciddi çalışmalar yapılmıştır. 1924’de Sanatoryum açılmış, 1927 de Veremle Mücadele Cemiyeti kurulmuştur.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti: 1920’ de Hilal-i Ahdar Cemiyeti kurularak içki,sigara ve uyuşturucu maddelerle mücadele başlamış daha sonra Türkiye Yeşilay Cemiyeti adını almıştır.

Çocuk Esirgeme Kurumu: Savaş’ta öksüz ve yetim kalan çocukları korumak amacı ile kurulmuştur.

Türkiye Kızılay Cemiyeti:  1868’de yaralıu ve hastalara yardım için kurulmuşdaha sonra Hilal-ı Ahmer adını almış, her türlü savaş ve afette önemli görevler üstlenmiş, Atatürk tarafından Tyürkiye Kızılay Cemiyeti Adını almıştır.

ATATÜRK VE SANAT

Modern Türk sanatının oluşması için 1928’ de Sanay-i Nefise Mektebi ( Güzel Sanatlar Akademisi), 1937’de  İstanbul’da Resim Ve Heykel Müzesi açılmıştır. İstanbul, Ankara ve İzmir’de konservatuarlar açılmıştır.

ATATÜRK VE SPOR

Atataürk spora önem vermiştir 1938’de ‘’ Beden Terbiyesi Kanunu’’ çıkarılmıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Sağlık, Sanat,Spor ve Atatürk alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1] 1937 De ilk defa bir Türk doktor Hulusi Behçet tarafında bir hastalık tanımlanmış ve hastalığa ‘’ Behçet Hastakığı’’ denilmiştir.

Konunun Önemli Terimleri

  • revize
  • sanatoryum

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları