Ders : Fen ve Teknoloji

Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

SESİN FARKLI ORTAMLARDA YAYILMASI

A-Farklı Cisimlerin Çıkardıkları Sesler

Farklı cisimlerin çıkardıkları seslerde farklı olacaktır. Örneğin sınıfın içinde yürüyen öğrencilerin ayakkabıları farklı sesler çıkarır. Bir bardağa demir ve tahta çubukla vurulduğunda bardaktan farklı sesler çıkacaktır.

Davul ve trampet aynı sopa ile vurulduğunda farklı ses çıkarır. Çünkü bunların yapıldıkları maddeler de farklıdır.[SPOT 1]

B-Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

Sesin farklı ortamlarda duyulması da farklı olacaktır.

Bir kalemi sıraya vurduğumuzda havadan gelen ses dalgaları ile sıraya kulağımızı dayadığımızda duyulan sesler farklıdır.

Taş parçalarını havada vurduğumuzda farklı ses çıkarırken, su içinde vurduğumuzda daha farklı ses çıkaracaktır.

Tren yoluna kulağımızı dayadığımızda çıkan sesler, havadan gelen seslerden farklı olacaktır.

Plastik topu beton, tahta, halı gibi farklı yüzeylerde zıplattığımızda çıkan sesler birbirinden farklı olacaktır.[SPOT 2]

C-Sesin İnce ve Kalın Olması Nasıl Gerçekleşir?

Farklı ses kaynaklarından elde edilen sesler de farklı olacaktır. Titreşimlerin farklı olması değişik seslerin oluşmasın sağlar. Titreşimin fazla olması sesin ince, titreşimin az olması sesin kalın olmasına nedendir.[SPOT 3]

D-Sesin Şiddeti Nedir?

Ses dalgalar halinde yayılır, dalgaların büyük olması sesin daha iyi duyulmasını sağlar. Sesin enerjisine sesin şiddeti denir. Ses kaynağına yakın yerde sesin enerjisi (sesin şiddeti) daha fazladır. Kaynaktan uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Televizyonun sesini açtıkça sesin şiddeti de  artar. Bu sayede sesi daha rahat duyabiliriz. Sınıfta ön sırada oturan öğrenciler öğretmenin sesini daha rahat duyarken arka sıradakiler daha zor duyar.[SPOT 4]

E-Sesin Değişik Ortamlarda Yayılma Hızı Nasıl Değişir?

Ses farklı ortamlarda yayılması da farklı olacaktır.Ses en hızlı katılarda, sonra sıvılarda en yavaş da gazlarda yayılır.

6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi

Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1] Farklı cisimlerin çıkardıkları seslerde farklı olacaktır.

[SPOT-2] Sesin farklı ortamlarda duyulması da farklı olacaktır.

[SPOT-3] Farklı ses kaynaklarından elde edilen sesler de farklı olacaktır.

[SPOT-4] Sesin şiddeti, ses kaynağına olan uzaklığa bağlı olarak değişir.

Konunun Önemli Terimleri

  • SESİN ŞİDDETİ: Ses dalgalar halinde yayılır, dalgaların büyük olması sesin daha iyi duyulmasını sağlar. Sesin enerjisine sesin şiddeti denir.