Ders : Sosyal Bilgiler

Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum

                                              HAK VE SORUMLULUK

Özgürlük; herhangi bir koşulla sınırlanmama, zorlamaya, kısıtlamaya bağlı olmaksızın düşünce  ve davranışlarımızı sergileyebilmemizdir. Fakat özgürlüklerimiz sınırsız değildir.[SPOT1]

Hak ve özgürlüklerimiz  anayasa ile korunmaktadır. Bireylerin sahip olduğu bazı haklar; eğitim ve öğrenim hakkı, çalışma hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı şeklinde sıralanabilir. 

Sorumluluk 

İçinde yaşadığımız toplumda, her bireyin bir takım görevleri vardır. Bu görevler toplumsal düzenin sağlanmasını ve bireylerin birbirleri ile uyumlu bir şekilde yaşayabilmesini sağlar ve bunlara sorumluluk denir. Bu görevler, bireysel farklılıklarına göre insanların yerine getirmesi beklenen sorumlulukları içerir. Toplumsal düzenin sağlanması ve insanların birbirleri ile uyumlu bir şekilde yaşayabilmesi için insanların hak ve özgürlüklerini kullanabilmelerinin yanı sıra sorumluluklarını yerine getirmeleri de gereklidir.

Engellilerin Hakları 

Engelli insanların toplum içinde sorunsuz bir şekilde yaşayabilmeleri ve yaşam haklarını kullanabilmeleri için kişi ve kurumların bazı sorumlulukları vardır. Örneğin kamuya açık alanlarda bulunan asansör, merdiven, tuvalet, yemekhane, otopark gibi pek çok yerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Okullarımızda engelli ranpalarının bulunması bir zorunluluktur. Ülkemiz her geçen gün  bu konuda biraz daha bilinçlenmektedir.

Haklarımızı Nasıl Ararız

Zaman zaman hayatımızın içinde hak ve özgürlüklerimizin ihlal edildiğini görürüz. Bu gibi durumlarda ilgili yerlere başvurarak sorumluluklarını yerine getirmeyen kişi ve kurumların davranışlarını değiştirmeleri için talep de bulunuruz. Ayrıca sorumluluklarını yerine getirmeyen kişi ve kurumları dilekçe ve bilgi edinme hakkımızı da kullanarak ilgili yerlere bildirmeliyiz. Bunu yaptığımız takdirde bu tip davranışlara toplumsal hayatımızda daha az rastlacağız