Ders : Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz

                                           ÖĞRENDİKLERİMİ UYGULUYORUM

 

Sosyal Bilgiler dersinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak;

 

* hak ve sorumluluklarımızı; özgürlük, demokrasi, eştlik gibi kavramlarla hak ve sorumluluklarımızın neler olduğu haklarımızı nasıl kullanıp sorumluluklarımızı nasıl yerine getireceğimizi

* Atatürk ilke ve inkılapları; bunlar sayesinde sosyal, ekonomik ve kültürel değişim ve gelişmeleri

Kültürel mirasımızı;  kültürel değer ve mirasımızın bize kattıkları onları nasıl koruyacağımızı ve gelecek nesillere taşıyacağımızı

İklim çeşitleri; iklimin insan yaşantıısndaki önemini ve ülkemizdeki iklim çeşitliliğinin insanların yaşamanı nasıl etkilediğini

İnsanların sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri; bunları öğrenek ülkemizin geleceğinin yeni nesillerin ellerinde olduğunu ÖĞRENİRİZ.

Sedece bunları öğrenmiş olmamız yeterli değildir tabiki de. Çünkü öğrendiklerimizi günlük yaşantımızda uygulamamız da en az öğrenmek kadar önemlidir. Hatta sosyal bilgiler sayesinde bu öğrendiklerimizi çevremize aktırır, günlük yaşamda bu ülkenin etkin vatandaşları olarak kurallara uymayanları, kültrel değerlerimizi korumayanları, milli hazinelerimize zarar verenleri vb. uyarırız.