Ders : Sosyal Bilgiler

Temel Haklarımızı Öğrenelim

Etkin Yurttaş: Devlet veya kurumların geleceklerini belirlenmesinde yönetiminde olmasa bile rol oynayan, devlete ve topluma olan sorumluluklarının bilincinde olan birey.

Etkin Yurttaş Neler Yapar?

  • Seçme ve seçilme hakkını kullanır.
  • Farklı görüş ve düşüncelere hoşgörülü olur
  • Vergi verir
  • Eğitim öğretim hakkını kullanır.
  • Toplumsal olaylara duyarlı olur.

Tüm insanların bir takım hak ve özgürlükleri vardırç bunların bir kısmını doğuştan kazanırken bir kısmını sobradan ediniriz. Bu hak ve hürriyetler demokratik devletlerde uygulanır. Temel hak ve hürriyetleri uygulamayan yada ihlal eden ülkeler ise çeşitli yaptırımlarla karşılaşır. Bu haklar şöyle sıralanabilir:

Yaşama Hakkı

İnsanların en temel hakkı olan bu hak asla sınırlandırılamaz, engellenemez. 

Kişilerin Dokunulmazlığı Hakkı

İnsanların ruhsal ve bedensel bütünlüğü asla bozulamaz, bunlara dokunulamaz.

 

Sağlık Hakkı

Sağlık hakkı temel bir ihityaçtır. Ve herkesin dil, din, ırk ayrımı olmaksızın bu hakkı vardır

Eğitim Hakkı

Her insanın eğitim görme hakkı vardır. Bu haklar sosyal devlet tarafından karşılanabileceği gibi kişiler kendi imkanlarıyla da eğitimlerini sağlayabilir.

Dilekçe Hakkı

Vatandaşlar dilek ve şikayetlerini dilekçe yardımıyla ilgili kurumlara bildirme hakkına  sahiptir. Kurumların dilekçelere zorunlu olarak cevap vermesi gereken belli süreler bulunmaktadır.

Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı

Mahkeme kararı olmadıkça insanların evleri izinsiz olarak aranamaz veya telefonları dinlenemez.

Konut Dokunulmazlığı Hakkı

Kişinin ikamet ettiği yere  mahkeme kararı ile izin olmadıkça girmek yasaktır. Eğer girilirse haneye tecavüz suçu işlenmiş sayılır.

Seçme ve Seçilme Hakkı

Demokrasilerdeki en önemli haklardan birisi seçme ve seçilme hakkıdır. İnsanların kendi yöneticilerini kendi aralarından seçmeye hakkı vardır ve bu hak herkes için eşittir. Yani herkesin bir oy kullanma hakkı  vardır.  

 Bunlar dışında temel hürriyetler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Basın özgürlüğü
Din ve vicdan özgürlüğü
Düşünce özgürlüğü
Fikir özgürlüğü
Eğitim özgürlüğü
Bilim ve sanat özgürlüğü
Toplantı hak ve özgürlükleri
Haberleşme özgürlüğü