8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Türkiye’nin Laikleştirilmesine Yönelik Adımlar Konusu ve alt başlıkları

Ders : İnkılap Tarihi

Türkiye’nin Laikleştirilmesine Yönelik Adımlar

                      HALİFELİĞİN KALDIRILMASI ( 3 Mart 1924)

Saltanatın kaldırılması sırasında halkın tepki oluşturmasının önüne geçmek için halifelik ve saltanat makamları biribirinden ayrılmış saltanat kaldırıldı. TBMM tarafından Osmanoğulları ailesinden olmayan Abdül Mecit efendi halife seçilmiştir.[SPOT1]

Halifeliğin cumhuriyet rejimi ile bağdaşmaması, cumhuriyet rejimene karşı olanların halifenin etrafında toplanması, halifeliğin yapılacak inkılaplar önünde engel olması ve Abdül Mecit Efendi’nin Padişah gibi davranması bu makamın kaldırılmasında etkili olmuştur.[SPOT2-3]

Halifeliğin Kaldırılmasıyla;

Laiklik önündeki en büyük engel kalkmıştır

Ulusal egemenlik güçlenmiştir

Cumhuriyetin temelleri sağlamlaştırılmıştır

Yenilikler önündeki en büyük engel kalmıştır.

Halifeliğin Kaldırıldığı Gün

1-Tevhid-i Tedrisat yasası : Osmanlı Devleti’nde eğitim-öğetimde birlik yoktu. Bu da kültür çatışmalarına neden oluyordu. Bu kanunla ilköğretim kız ve erkek bütün çocuklara mecburi hale gelmiş, tüm okullar MEB’e bağlanmış eğitimde laikliğin önündeki engeller kaldırılmıştır.

2-Şeriye ve Evkaf Vekalet-i kaldırılarak yerine daha modern bir kurum olan Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü  kurulmuştur.

3- Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırılarak yerine Genel Kurmay Başkanlığı  kurulmuştur.

 

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Türkiye’nin Laikleştirilmesine Yönelik Adımlar alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1] Halifenin Osmanoğulları ailesinden seçilmemesinin nedeni tekrar saltanata dönüştürülmesinin önüne geçmektir.

[SPOT-2] Aynı gün Osmanlı ailesini yurt dışına çıkarılma kararı alınmıştır.

[SPOT-3] 1924 Anayasası’nda yapılan 1928’de ‘’ Türk Devleti’nin dini İslam’dır.’’ İfadesi ve cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yenin metinlerinde yer alan dinsel ifadeler çıkarılmıştır.

Konunun Önemli Terimleri

  • halife Hazreti Muhammet’ten sonra, onun vekili olarak Müslümanların imamlığını ve şeriatın koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse.halifeliği ele geçiren padişah Yavuz Sultan Selim’den başlayarak Osmanlı padişahlarının kullandıkları sanlardan biri.halifeliği ele geçiren padişah Yavuz Sultan Selim’den başlayarak Osmanlı padişahlarının kullandıkları sanlardan biri.
  • rejim bir devletin uyguladığı yönetim biçimi.
  • inkılap köklü dönüşüm

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi

Konu alt başlıkları