Ders : Sosyal Bilgiler

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ağı

. Ekonomi ve Ekonomik Faaliyetler

Günlük yaşamımızı sürdürebilmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Bu ihtiyaçlardan kendimizin karşılayabildikleri olduğu gibi karşılayamayadıklarımız da vardır. Bu sebeple alışveriş ekonomi gibi kavramlar doğmuştur. Yeryüzüşekilleri, iklim, diğer coğrafi özellikler, yeraltı ve yerüstü kaynakları ekonomiyi etkileyen en önemli faktörlerdir.Bir ürünün kullanıma hazır hale getirilmesine Üretim denir. Örneğin, bir çiftçinin tarlasına tohum ekerek buğday elde etmesi bir üretim sürecidir.

Üretilen ürünlerin tüketicilere ulaştırılması işlemine ise Dağıtım denir. (Buğdaydan üretilen unun ekmek haline getirilmesi ve fırınlarda bizlere ulaştırılması dağıtım sürecidir)

Üretilen ekmeğin sofralarımızda yenmesi ise Tüketim olarak adlandırılır.

Bir ürünün, malın vb. alım, satımına ise Ticaret denir.

Günlük yaşantımızı sürdürmek için birçok ürüne ihtiyaç duyarız. Her insan her ürünü üretemez. Üretilen ürünler karşılıklı satılırlar. İşte bu yukarıdaki örnekte olduğu gibi bir ürünün üretimden tüketiciye ulaşmasına kadar olan ilişkilerin tamamına ise Ekonomi denir. Ekonomi ile ilgili yapılan bütün faaliyetlere ise (üretim, dağıtım, tüketim vb.) Ekonomik Faaliyetler denir.