Ders : Sosyal Bilgiler

Yeni Fikirler geliştirelim


İnsan Etkisi, Üretim, İş Birliği

Üretim, insan emeği olmadan yapılamaz. Örneğin, bir konserve üretilirken ürünün tarlada yetiştirilmesi, fabrikalarda işlendikten sonra paketlenmesi, dağıtılması aşamalarında insan emeği vardır. Üretilen konserveden yiyecek yaparak tüketme de insan emeği vardır.

İnsanlar yalnızca emekleriyle üretime katkı sağlamazlar. Bazı insanlar maddi güçleriyle fabrika açarlar. Böylece yeni iş alanlarının oluşmasını sağlarlar.

Üretimin yapılabilmesi için ham madde, para, alet, makine ve insanlara ihtiyaç vardır. Bunlardan herhangi birinin yokluğu yada eksikliği üretimi olumsuz yönde etkiler, sorunlar yaşanır. Bu sorunların ortaya çıkmaması için işbirliği yapılır.

İşbirliği yalnızca sorun çözmek için değil, yeni girişimlerde bulunmak için de yapılır. Yani işbirliği yapmak yeni iş alanlarının oluşmasını sağlar.