Ders : Matematik

Yüzdeler

              YÜZDELER VE FAİZ PROBLEMLERİ

YÜZDELER

Bir bütünüyüz eş parçaya ayırıp o eş parçaların kaçının alındığını ifade eden gösterime yüzde denir.

Paydası 100 olan kesirleri % sembolü ile gösterebiliriz.

ÖRNEK: Aşağıdaki kesirleri % sembolü ile ifade edelim.

Paydası 100 olmayan kesirleri % sembolü ile gösterebilmek için genişletme ve sadeleştirme işlemleriyle paydasını 100 yaparız.

ÖRNEK: Aşağıdaki kesirleri % sembolü ile ifade edelim.

BİR ÇOKLUĞUN BELİRTİLEN YÜZDESİNİ BULMA

Verilen bir çokluğun belirtilen yüzdesini hesaplamak için çarpma işlemi yaparız.

ÖRNEK: Aşağıda verilen çoklukların belirtilen yüzde kadarını hesaplayalım.

BELİRLİ BİR YÜZDESİ VERİLEN ÇOKLUĞU BULMA

Belirli bir yüzdesi verilen bir çokluğun tamamını bulmak için çokluğu verilen yüzdeye böleriz.

ÖRNEK:  Aşağıda belirli bir yüzdesi verilen çoklukları bulalım.

BİR ÇOKLUĞU BAŞKA BİR ÇOKLUĞUN YÜZDESİ OLARAK YAZMA

Bir sayının, başka bir sayının yüzde kaçı olduğunu bulmak için sayıları birbirine böler 100 ile çarparız.

ÖRNEK: Aşağıdaki işlemleri yapalım.

* 20 sayısı 40 sayısının % kaçıdır?

* 3 sayısı 600 sayısının % kaçıdır?

YÜZDE İLE ARTTIRMA VE AZALTMA

Bir sayıyı belirli bir yüzde ile arttırmak veya azalmak için çokluğun belirtilen yüzdesi bulunur ve çokluğa eklenir veya çıkartılır.

ÖRNEK: Aşağıdaki işlemleri yapalım.

* 40 sayısının %20 fazlası kaçtır?

* 200 sayısının %30 eksiği kaçtır?

YÜZDE PROBLEMLERİ

Yüzde problemlerini çözümlü örneklerle inceleyelim.

ÖRNEK: 70 TL olan bir gömlek %20 indirim sonrası kaç TL’ye satılır?

1. YOL: 70 TL’nin %20’sini bulup çıkartmamız geriyor.

70’in yüzde 20’si 14’dır. 70 − 14 = 56 TL

2. YOL: Gömlek %100 fiyatından %20 indirimle satılacağı için %80 fiyatına satılacaktır. 70’in %80’ini bularak da cevaba ulaşabiliriz.

70’in %80’i 56 TL’dir.

 

ÖRNEK: 200 TL’lik bir ürüne önce %10 zam, ardından zamlı fiyatı üzerinden %10 indirim yapılıyor. Bu ürünün son fiyatını bulunuz.

200 TL’ye %10 zam yapılırsa 20 TL zam yapılır. Zamlı fiyatı: 220TL

220 TL üzerinden %10 indirim yapılacak. 220’nin %10’u 22TL’dir.

220 − 22 = 198 TL en son fiyatıdır.

 

ÖRNEK: Yıllık %8 faizle bankaya yatırılan 2000 TL üç yıl sonra kaç TL olur?

2000 TL’nin %8’i 160 TL’dir. Yıllık 160 TL faiz getirisi 3 yılda 480 TL olur.

2000 + 480 = 2480 TL

 

ÖRNEK: Aylık %1 faizle 5 aylığına bankaya yatırılan para faiziyle birlikte 3150 TL olarak çekiliyor. Başlangıçta bankaya yatırılan parayı bulunuz.

5 ayda %1’den toplam %5 faiz getirisi olur.

Paranın tamamı %100’dü, %5 faiz eklenirse toplam %105 olur. Yani paranın %105’i 3150 TL’dir. Biz paranın %100’ünü bulmalıyız. Yukarıda öğrendiğimiz gibi:

7. Sınıf Matematik Dersi

Yüzdeler alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1]

Konunun Önemli Terimleri

  • YÜZDE: Bir bütünüyüz eş parçaya ayırıp o eş parçaların kaçının alındığını ifade eden gösterime yüzde denir.