Ders : Matematik

Alan Ölçme

ALAN ÖLÇME

 KARESEL BÖLGENİN ALANI

  • Karesel bölgenin alanı komşu iki kenarın birbiri ile çarpılması ile bulunur. Başka bir deyişle karesel bölgenin alanı iki herhangi kenarının çarpımı ile bulunur. [SPOT 1 ]

 

ÖRNEK:

Yukarıdaki ABCD karesinin bir kenarı 6 birim olduğuna göre alanını bulunuz.

 

ÇÖZÜM:

Karesel bölgenin alanı komşu iki kenarın birbiri ile çarpılması ile bulunurdu. Buna göre karesel bölgenin alanı;

 

A(ABCD)= 6 x 6 = 36 birim karedir.

 

  • Kenar uzunluğu santimetre olarak verilen bir karenin alanı cm2, kenar uzunluğu metre cinsinden verilen bir karenin alanı m2 olur. [SPOT 2 ]

 

1 cm2 —> 1 santimetre kare.

1 m2  —-> 1 metre kare.

 

ÖRNEK:

Bir kenar uzunluğu 10 cm olan aşağıdaki karenin alanı kaç cm2 dir?

 

ÇÖZÜM:

 

 

A(TRYL)=10 x 10 = 100 cm2

 

DİKDÖRTGENSEL BÖLGENİN ALANI

  • Dikdörtgensel bölgenin alanı uzun kenarı ile kısa kenarının çarpımı ile bulunur. [SPOT 3 ]

 

 

A(KLMN)=Uzun Kenar x Kısa Kenar

 

Uzun kenar uzunluğu “a”, kısa kenar uzunluğu “b” denirse;

 

A(KLMN)=a x b

 

 

ÖRNEK:

 

Uzun kenarı 12 cm, kısa kenarı 8 cm olan dikdörtgenin alanı kaç cm2 dir?

 

ÇÖZÜM:

 

A(KLMN)=12 cm x 8 cm = 96 cm2

 

ÖRNEK: Alanı 100 cm2 olan dikdörtgenin bir kenar uzunluğu 20 cm ise, diğer kenar uzunluğu kaç cm dir?

ÇÖZÜM:

 

 

A(ASDF)=100 cm2 veriliyor. Bir kenarı 20 cm ise diğer kenar uzunluğu;

 

100 = 20 x ?

 

?= 5 cm bulunur.

 

ÖRNEK:

Yukarıdaki şeklin alanı kaç santimetre karedir?

 

ÇÖZÜM:

Bu tür bir şeklin alanı parçalara ayrılarak ayrı ayrı bulunur ve toplanır.

 

 

 

 

 

 

5. Sınıf Matematik Dersi

Alan Ölçme alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1] Karesel bölgenin alanı komşu iki kenarın birbiri ile çarpılması ile bulunur. Başka bir deyişle karesel bölgenin alanı iki herhangi kenarının çarpımı ile bulunur.

[SPOT-2] Kenar uzunluğu santimetre olarak verilen bir karenin alanı cm2, kenar uzunluğu metre cinsinden verilen bir karenin alanı m2 olur.

[SPOT-3] Dikdörtgensel bölgenin alanı uzun kenarı ile kısa kenarının çarpımı ile bulunur.

Konunun Önemli Terimleri