Ders : Matematik

Uzunluk ve Zaman Ölçme

 UZUNLUK  ÖLÇME

Uzunluk ölçü temel birimi metredir. m ile gösterilir. [SPOT 1 ]

     Uzunluklar ölçülürken; kilometre (km), metre (m), santimetre (cm) ve milimetre (mm) gibi uzunluk ölçüleri kullanılır.

     Kilometre (km) metrenin 1000 katı,

     1 km = 1000 m dir.

     Metre (m) santimetrenin 100 katı

     1 m = 100 cm dir.

     Santimetre (cm) milimetrenin 10 katı

     1 cm = 10 mm dir.

     Kilometre olarak verilen bir uzunluk ölçüsü metreye çevrilirken 1000 ile çarpılır. Metre olarak verilen bir uzunluk ölçüsü kilometre­ye çevrilirken 1000 e bölünür. [SPOT 2 ]

     Metre olarak verilen bir uzunluk ölçüsü santi­ metreye çevrilirken 100 ile çarpılır. Santimet­re olarak verilen bir uzunluk ölçüsü metreye çevrilirken 100 e bölünür. [SPOT 3 ]

     Santimetre olarak verilen bir uzunluk ölçüsü milimetreye çevrilirken 10 ile çarpılır. Milimetre olarak verilen bir uzunluk ölçüsü santimetreye çevrilirken 10 a bölünür. [SPOT 4 ]

*Birimleri birbirine dönüştürürken inilen her basamak için 10 ile çarpılır.

*Çıkılan her basamak için 10 ile bölünür.  [SPOT 5 ]

 

Eğer ölçeceğimiz uzunluklar çok büyükse genellikle “kilometre”, “hektometre” ve “dekametre” uzunluk birimleri kullanılır. 

Ancak ölçeceğimiz uzunluklar çok küçükse bu seferde “desimetre”, “santimetre” ve “milimetre” uzunluk birimleri kullanılır. [SPOT 6 ]

http://matematikvadisi.com/wp-content/uploads/2017/09/111.png

***1 km = 10 hm,  1 hm = 10 dam,  1 dam = 10 m, 1 m = 10 dm, 1 dm = 10 cm ve 1 cm = 10 mm şeklinde ifade edilebilir.

Örnek: 720 kilometrelik yolu kendi aracıyla giden bir kişi yolculuk boyunca 3 defa mola vermiştir. Molaların her biri eşit mesafeler gidildikten sonra verildiğine göre bu kişinin kaç kilometrede bir mola verdiğini bulunuz.

Yolculuk boyunca 3 defa mola verdiğine göre yol 4 eşit parçaya ayrılmalıdır. Her bir parçanın uzunluğu
720 ÷ 4 = 180 km olur.

http://matematikvadisi.com/wp-content/uploads/2017/09/333.png

*** Uzunluk ölçüleriyle işlem yapılırken; uzunluk ölçüleri aynı birimlere çevrilerek işlem yapılmalıdır.

Örnek: 4 km + 70 dm + 1200 cm toplamının kaç metre olduğunu bulunuz. 

Verilen uzunlukları metreye çevirerek toplayalım.

4 km = 4 x 1000 m = 4000 m

70 dm = 70/10 m = 7 m              

1200 cm = 1200/100 m = 12 m

O halde 4000 m + 7 m + 12 m = 4019 metredir.

Örnek: 3 metre uzunluğundaki bir ağaç ayda 9 santimetre uzadığına göre 15 ay sonraki boyunun kaç metre olacağını bulunuz.

Ağaç ayda 9 santimetre uzadığına göre 15 ayda toplam kaç santimetre uzadığını bulalım.

9 x 15 = 135 santimetre uzamıştır.

3 metre ile 135 santimetreyi toplayabilmemiz için aynı birim cinsinden yazmamız gerekmektedir. 

O zaman 135 santimetreyi metreye çevirelim.

135/100 = 1.35 metre uzamıştır.

Ağaç 15 ayda 135+1.35 = 136.35 metre uzamıştır.

Örnek: Özgür’ün evinin okuluna uzaklığı 4500 metre, hayvanat bahçesine uzaklığı 3 kilometredir. Okula gidip eve dönen Özgür’ün evden de hayvanat bahçesine gittiğinde toplam kaç kilometre yol gitmiş olacağını bulunuz. Bulduğunuz mesafeyi metre, desimetre, milimetre cinsinden de ifade ediniz.

Özgür ilk olarak okula gidip dönmüştür. O zaman Özgür 4500 metre gitmiş ve 4500 metre geri dönmüştür. 

O halde Özgür 4500+4500 = 9 000 metre yürüyerek okula gidip gelmiştir.

Ardından Özgür 3 kilometrelik yolu yürüyerek hayvanat bahçesine gitmiştir.

Özgür toplamda 9 000 metre ve 3 kilometre yol gitmiştir. Bu iki uzunluğu toplamamız için 3 kilometreyi metreye çevirmemiz gerekmektedir.

3 kilometre = 3 x 1 000 = 3 000 metre

9 000 + 3 000 = 12 000 metre yol yürümüştür.

12 000 metre = 120 000 desimetre = 1 200 000 santimetre = 12 000 000 milimetre 

 

 

5. Sınıf Matematik Dersi

Uzunluk ve Zaman Ölçme alt başlıkları

Konunun Spot Bilgisi

[SPOT-1] Uzunluk ölçü temel birimi metredir. m ile gösterilir.

[SPOT-2] Kilometre olarak verilen bir uzunluk ölçüsü metreye çevrilirken 1000 ile çarpılır. Metre olarak verilen bir uzunluk ölçüsü kilometre­ye çevrilirken 1000 e bölünür.

[SPOT-3] Metre olarak verilen bir uzunluk ölçüsü santi­ metreye çevrilirken 100 ile çarpılır. Santimet­re olarak verilen bir uzunluk ölçüsü metreye çevrilirken 100 e bölünür.

[SPOT-4] Santimetre olarak verilen bir uzunluk ölçüsü milimetreye çevrilirken 10 ile çarpılır. Milimetre olarak verilen bir uzunluk ölçüsü santimetreye çevrilirken 10 a bölünür

[SPOT-5] *Birimleri birbirine dönüştürürken inilen her basamak için 10 ile çarpılır. *Çıkılan her basamak için 10 ile bölünür.

[SPOT-6] Eğer ölçeceğimiz uzunluklar çok büyükse genellikle “kilometre”, “hektometre” ve “dekametre” uzunluk birimleri kullanılır. Ancak ölçeceğimiz uzunluklar çok küçükse bu seferde “desimetre”, “santimetre” ve “milimetre” uzunluk birimleri kullanılır.

Konunun Önemli Terimleri